หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

เอกสารวิชา MD 101 สมาธิ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ มุ่งให้ผู้ศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมุ่งจะอธิบายให้นักศึกษาได้ทราบถึงประโยชน์ของการทำสมาธิอันจะทำให้เกิดแรงดลใจที่จะฝึกสมาธิ เพื่อพิสูจน์และก่อให้เกิดผลดีแก่นักศึกษาเองอีกด้วย 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

ชื่อหนังสือ DOU MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 117 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล