หนังสือ MD 204 เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ MD 204 เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา MD 204 สมาธิ 4  เทคนิคการทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษามีความรู้ในหลักปฏิบัติ อันเป็นเทคนิคที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจำวันมีสัมฤทธิผล โดยในเนื้อหาได้พยายามรวบรวมข้อมูลทั้งจากพระไตรปิฎก
ครูบาอาจารย์ และจากประสบการณ์ตรงของนักปฏิบัติธรรม

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf MD 204 เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

ชื่อหนังสือ MD 204 เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 106 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร