หนังสือ DOU MD 305 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU MD 305 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา  MD 305 สมาธิ 5  หลักสมถวิปัสนากัมมัฏฐาน มุ่งให้ผู้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักสมถวิปัสนากัมมัฏฐาน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาในการศีกษาชุดวิชานี้ จึงมุ่งหวังให้นักศึกษาได้พยายามศึกษาด้วยความละเอียด และทำความเข้าใจให้มาก

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU MD 305 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ชื่อหนังสือ DOU MD 305 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 114 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร