หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU MD 407 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

เอกสารวิชา MD 407 สมาธิ 7  สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี (2) มุ่งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการเจริญ มถกัมมัฏฐานตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาแนวทางการเจริญสมาธิของโบราณาจารย์ อันเป็นแบบแผนที่ดีงามในการประพฤติปฏิบัติ

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU MD 407 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

ชื่อหนังสือ DOU MD 407 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 149 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล