หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU SB 101 วิถีชาวพุทธ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา SB101 วิถีชาวพุทธ เป็นวิชาหนึ่งที่คณะผู้จัดทำชุดวิชา มีความอุตสาหะพยายามที่จะนำเอาหลักพระพุทธธรรมคำสอนมาอธิบาย และแสดงให้เห็นในเชิงของการประพฤติปฏิบัติ ที่ผู้ศึกษาสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งนี้เพราะพระพุทธธรรมแห่งองค์ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นหลักธรรมอันประเสริฐ

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU SB 101 วิถีชาวพุทธ

ชื่อหนังสือ DOU SB 101 วิถีชาวพุทธ
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 226 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล