หนังสือ DOU SB 304 ชีวิตสมณะ
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU SB 304 ชีวิตสมณะ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา  SB304 หรือ "ชีวิตสมณะ" เป็นวิชาที่มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายของการบวช การเลี้ยงชีวิต และวิธีการปฏิบัติตนเองเพื่อการมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การทำกิเลสอาสวะให้หมดไป

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU SB 304 ชีวิตสมณะ

ชื่อหนังสือ DOU SB 304 ชีวิตสมณะ
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 209 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร