หนังสือ DOU SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี มุ่งศึกษาอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งบำเพ็ญบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่ ต้องประสบพบเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย พระองค์สามารถแก้ไขปัญหาเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ จนประสบความสำเร็จ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี

ชื่อหนังสือ DOU SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 334 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร