หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ PD 003 พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ รหัส วิชา  PD 003 เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัย เพราะเป็นที่พึ่งเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยมนุษย์ให้ดับทุกข์ได้หมดสิ้น และมุ่งให้นักศึกษามีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU PD 003 พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

ชื่อหนังสือ PD 003 พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 194 หน้า

ขนาดไฟล์ 2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล