หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU PD 004 คู่มือพุทธมามกะ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

การศึกษาวิชาคู่มือพุทธมามกะ รหัส วิชา PD 004 คณะกรรมการประจำแผนกวิชาการได้กำหนดเนื้อหาเป็นบทเรียน พร้อมทั้งมีแบบฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้ จึงขอให้นักศึกษาตั้งศึกษาในแต่ละบทเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU PD 004 คู่มือพุทธมามกะ

ชื่อหนังสือ DOU PD 004 คู่มือพุทธมามกะ
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 210 หน้า

ขนาดไฟล์ 2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล