หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

"บุคคลใด ได้ ดับพระสัทธรรมในพระศา นาของพระชินเจ้า บุคคลนั้นย่อมไม่ไปสู่ทุคติตลอดแสนกัลป" ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น แม้เพียงบทเดียวก็เป็นสิ่งที่หาฟังได้ยาก การได้ฟังธรรมะบทสั้น ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากมาก เพราะจะต้องอาศัยการบังเกิดขึ้นของผู้รู้มา

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1

ชื่อหนังสือ DOU PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 280 หน้า

ขนาดไฟล์ 2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล