หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU PD 008 พุทธธรรม 2 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

พุทธธรรม 2 รหัส วิชา  PD 008 เป็นบทเรียนให้กับนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรม และนำมาฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีของตนเอง อีกทั้งในเนื้อหายังแนะแนวทางการใช้ชีวิตจากการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น จนก่อให้เกิดการพันาปรับปรุงแก้ไขตนเอง จากความคิด คำพูดการกระทำต่าง ๆ ของกันและกัน

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU PD 008 พุทธธรรม 2

ชื่อหนังสือ DOU PD 008 พุทธธรรม 2
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 287 หน้า

ขนาดไฟล์ 2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล