หนังสือ พระอัจฉริยภาพแห่งกษัตริย์ไทย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ พระอัจฉริยภาพแห่งกษัตริย์ไทย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

แม้ต้องตกอยู่ในยามวิกฤตด้วยวิสัยของบัณฑิตย่อมไม้ทิ้งความเพียร

 

สารบัญ
๑. การกลับมาของพระมหาชนกในสังคมไทย ............................................. ๑
๒. ภาพสะท้อนการปลูกฝังคุณธรรมด้วยพระมหาชนก .................................. ๙
๓. ความยิ่งใหญ่ของพระมหาชนก .............................................................. ๑๓
๔. ความจริงของโลกและชีวิต .................................................................... ๑๗
๕. ตำแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของกลาง ........................................... ๒๑
๖. สุดยอดวิริยบารมีของพระมหาชนก ......................................................... ๒๗หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf พระอัจฉริยภาพแห่งกษัตริย์ไทย

ชื่อหนังสือ พระอัจฉริยภาพแห่งกษัตริย์ไทย
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 38/47 หน้า

ขนาดไฟล์ 505 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 505 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร