หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

         การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิลงในจิตใจของผู้คน เป็นเรื่องแรกที่จำเป็นนและสำคัญที่สุด ทั้งต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เยาว์วัย การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง จะต้องเป็นลักษณะการปฏิบัติที่กระทำเป็นกิจวัตรประจำวันจนกลายเป็นนิสัย 

สารบัญ
การปลูปฝังนิสัยด้วย ๕ ห้องชีวิต                  ๔
นิสัยคืออะไร                                              ๔
ประเภทของนิสัย                                        ๕
หน้าที่ของนิสัย                                           ๖
นิสัยของพื้นฐานที่จำเป็นต้องรีบฝึก               ๗
        ๑. ความเคารพ                                    ๗
        ๒. ความมีวินัย                                    ๙
        ๓. ความอดทน                                   ๑๓
กระบวกการเกิดขึ้นของนิสัย                         ๒๐
แหล่งกำเนิดนิสัย                                        ๒๒
        ๑. ห้องนอน                                        ๒๓
        ๒. ห้องน้ำ                                          ๒๗
        ๓. ห้องแต่งตัว                                    ๓๒
        ๔. ห้องอาหาร                                     ๓๖
        ๕. ห้องทำงานหรือห้องเรียน                 ๔๔
คำอธิบายในเล่ม                                          ๕๔หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

ชื่อหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า
ลำดับเรื่อง : ชพส.   จำนวนหน้า 59 หน้า

ขนาดไฟล์ 53 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 53 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 24
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล