หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ฉบับวัดพระธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

         "อสชฺฌายมลา มนฺตา มนต์ทั้งหลาย มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน " การสวดมนต์อยู่เป็นนิตย์จิตผ่องใส เพราะการสวดมนต์ คือกุศโลบายในการเจริญพุทธานุสสติ ธัมมนานุสสติ สังฆานุสสติ เป็นเหตุให้จิตห่างไกล จากนิวรณ์ และเข้าถึงธรรมได้ง่าย ดังนั้น  ตั้งแต่สมัยพุทธกาลภิกษุสงฆ์สาวจึงได้น้อมนำเอาพุทธวจนะ ที่ปรากฏ มีอยู่ ในพระสูตรต่างๆ ไปท่องบ่นกันเป็นประจำหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ฉบับวัดพระธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : วิชาการ 01   จำนวนหน้า 319 หน้า

ขนาดไฟล์ 2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 53
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • มีแบบ word ไหม

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล