หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 145 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 145 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๔๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗  นิทรรศการ ความลับของชีวิต The Secrets of life Exhibition นิทรรศการ 5 มิติ สู่พุทธกาล ครั้งแรกของโลก เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ในงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๔๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

นิทรรศการ ความลับของชีวิต The Secrets of life Exhibition นิทรรศการ 5 มิติ สู่พุทธกาล ครั้งแรกของโลก เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ในงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๗๘  ศีลข้อ ๒: ตอนที่ ๓ โทษความสกปรก,  ความชั่วสากล ต้นเหตุทําลายศีล ๕
๘๔ ตํารับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๑ จรรยาข้อที่ ๒๐-๒๑

ปุจฉา-วิสัชนา
๘๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : เพราะเหตุใดคําสอนเรื่อง อริยสัจ ๔ จึงสําคัญต่อชาวโลกมาก?
๙๒ ข้อคิดรอบตัว : พระพุทธศาสนาโกอินเตอร์
๑๐๒ ฝันในฝัน : คนอัศจรรย์

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ : เวมานิกเปรตผู้โดดเดี่ยว
๐๘ เรื่องจากปก : นิทรรศการความลับของชีวิต
๒๐ ทบทวนบุญ : น้อมรําลึกถึงหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร
๒๘ บุญพิเศษ: โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปีพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
๓๖ สร้างคนให้เป็นคนดี: บรรพชาสามเณรยุวชน รอบวัด
๔๐ สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป: สัมมนา พระอาจารย์-คุณครูสู่บวชสามเณร ๑ ล้านรูป
๔๘ บทความน่าอ่าน : รักษ์ศาสน์วาดศิลป์ แผ่นดินสยาม
๕๔ สร้างโลกแก้ว : อีกครั้งในแอฟริกา กับการแสวงหา “สันติสุขภายใน”
๖๔ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : “สัมมา อะระหัง” คือ เนื้อมนต์วิเศษโดยแท้
๖๘ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ตักบาตร ถวายอาหาร คือทานที่ไม่ธรรมดา
๗๔ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์: มหาชนสรรเสริญพรหมเทวาอนุโมทนา
๗๖ ส่องธรรม ล้ําภาษิต : สติเดินหน้า เสงี่ยมตามหลัง
๙๘ DOU ความรู้สากล : เวลากับชีวิต
๑๑๔ ข่าวบุญในประเทศ
๑๑๖ ข่าวบุญต่างประเทศ 
๑๓๒ บทบรรณาธิการ : ทําบุญอย่างไรไม่ให้ขาดทุนหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 145 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
ลำดับเรื่อง : กองสื่อธรรมะ ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 124 หน้า

ขนาดไฟล์ 16 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร