หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มุทิตาสักการะ 2557 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

MuthitaSakkara2557.jpg

             เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ให้เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันดีงาม เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแกพระมหาเถรานุเถระผู้ทําคุณประโยชน์ ยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

              คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร และเหล่าสาธุชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ต่างรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ปรากฎว่าในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มีพระเถระผู้ประกอบด้วยอัจฉริยภาพ ยังคุณูปการให้ปรากฎแก่สังฆมณฑล จนเป็นที่ประจักษ์ใน เกียรติคุณ จํานวนถึง ๔ รูป 

                 พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม เป็น “พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ.”  

                 พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น  “พระวิเทศภาวนาจารย? วิ.” 

                 พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็น  “พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.”

                 พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) วัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน เป็น  “พระวิเทศธรรมาภรณ์”หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf มุทิตาสักการะ 2557

ชื่อหนังสือ มุทิตาสักการะ 2557
ลำดับเรื่อง : -   จำนวนหน้า 60 หน้า

ขนาดไฟล์ 22 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 22 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล