หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 146 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 146 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมจิตนบบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๔๖ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

      อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมจิตนบบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๗๘ ศีลข้อ ๒: ตอนที่ ๔ วิธีดําเนินการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๘๔ ตํารับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๒ จรรยาข้อที่ ๒๒-๒๓

ปุจฉา-วิสัชนา
๘๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมุ่ง เน้นที่การสอนให้แสวงหาปัญญาด้วยการฝึกสมาธิ...?
๙๒ ข้อคิดรอบตัว : เคล็ดลับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
๑๐๐ ฝันในฝัน : พลังเด็กดีV-Star คือความโชคดีของชาวพุทธ

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ : น้ำมหาประลัย
๐๘ เรื่องจากปก : อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุร่วมจิตนบบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
๑๖ ทบทวนบุญ : วันมหากาลทาน วันแห่งการสั่งสม    มหาทานบารมี
๓๐ พลังพุทธศรัทธา : นึกแล้วปลื้มทุกยามสามบุญใหญ่เมืองทวาย
๔๔ สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป: จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป
๕๒ บทความน่าอ่าน : แลใบลาน ก่อนกาลล่วงเลย
๕๘ สร้างโลกแก้ว : ตํารับยารักษาใจ
๖๔ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : จะเกิดอะไรก็ช่างท่อง “สัมมา อะระหัง” อย่างเดียว
๗๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ตักบาตรธํารงพุทธศาสน์คู่โลกา
๗๔ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์: ตั้งแต่ก้าวแรก...
๗๖ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : คนดีจริงกับคนดีแต่พูด
๙๖ DOU ความรู้สากล : รู้จักมนุษย์ในจักรวาลวิทยา
๑๑๔ ข่าวบุญในประเทศ
๑๑๖ ข่าวบุญต่างประเทศ 
๑๓๒ บทบรรณาธิการ : ทําไม..ต้องเข้าถึงธรรมก่อนตาย?หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 146 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557
ลำดับเรื่อง : กองสื่อธรรมะ ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 125 หน้า

ขนาดไฟล์ 12 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร