หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธัมมกายานุสสติกถา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Dhammakayanussatikatha.jpg

ชื่อหนังสือ ธัมมกายานุสสติกถา

"...ธมฺมกายญฺจ ทีเปนฺติ เกวลํ รตนากรํ วิโกเปตํ
น สกฺโกนฺตี โก ทิสฺวา นปฺิสิทติ ฯ"

"...บุคคลใดยัง "ธรรมกาย" ให้สว่างแล้วทั้งสิ้น
อันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลาย
อันบุคคลทั้งหลายไม่มีผู้ใดจะทำร้ายได้
ใครเล่าเมื่อเห็นแล้ว จะไม่ปลาบปลื้มยินดีนั้น ไม่มี"

(ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๓๒ ข้อ ๑๓๙ หน้า ๒๔๓ บรรทัดที่ ๑ ฉบับบาลี ปี ๒๕๒๕)หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ธัมมกายานุสสติกถา

ชื่อหนังสือ ธัมมกายานุสสติกถา
ลำดับเรื่อง : สำนักสื่อธรรมะ มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 5 หน้า

ขนาดไฟล์ 58 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล