หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 149 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 149 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๔๙ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘  อาคารบุญรักษา "โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย"  ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๔๙ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

อาคารบุญรักษา "โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย"  ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๘๒ บทความพิเศษ : ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตรา เพื่อการฝึกพระแท้-รวมพลังชาวพุทธ-สู้วิกฤตวัดร้าง
๙๒ ตำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๕ จรรยาข้อที่ ๒๘

ปุจฉา-วิสัชนา
๙๘  ข้อคิดรอบตัว : ข่าวพระพุทธศาสนา
๑๑๒ ฝันในฝัน : อาคารบุญรักษา คือ ลาภอันประเสริฐ

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์ถวายความหอม
๑๐ ทบทวนบุญ : พิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
๓๔ เรื่องจากปก : อย่าเป็นคนป่วยที่ไม่มีทางเลือก
๔๒ สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป : "แจ๋ว ตั้งแต่ยังจิ๋ว เด็กดีในวันนี้ คือ อนาคตของพระพุทธศาสนา"
๔๘ มุทิตาสักการะ  : มุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต
๕๔ สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๖ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
๖๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : "ตักบาตร" บางโอกาส ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด
๖๔ บทความน่าอ่าน : บูรพกษัตริย์ไทยกับพระไตรปิฏก
๗๐ สร้างโลกแก้ว : การเผยแผ่พระพุทธศษสนาเชิงรุก ในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ
๗๘ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ยอดนักสร้างบารมี
๘๐ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ความดี ๔ ประการ
๑๐๔ DOU ความรู้สากล : อภิชาตบุตรของพ่อแม่
๑๐๘ อานุภาพ "สัมมา อะระหัง" : ชีวิตนี้ดีแน่แค่ "สัมมา อะระหัง"
๑๒๒ ข่าวบุญในประเทศ
๑๒๔ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๔๐ บทบรรณาธิการ : อย่าทอดธุระกับเรื่องที่สำคัญที่สุดหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 149 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
ลำดับเรื่อง : กองสื่อธรรมะ ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 133 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร