หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 150 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 150 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๕๐ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  ๒๒ เมษายน ร่วมกันคุ้มครองโลกด้วยธรรม ในยามที่พระพุทธศาสนากำลังมีภัย

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๕๐ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

๒๒ เมษายน ร่วมกันคุ้มครองโลกด้วยธรรม ในยามที่พระพุทธศาสนากำลังมีภัย

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๘๖ ตำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๖ จรรยา ข้อที่ ๒๙ 

ปุจฉา-วิสัชนา
๙๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ...
๙๔ ข้อคิดรอบตัว : บาปที่ทำ กรรมที่รับไว้
๑๐๔ ฝันในฝัน : มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัดบุญใหญ่ไม่ควรพลาด

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน
๐๘ V-Star สามเณร : พระสัมมาสัมพุทธเจ้า     พระบรมศาสดาเอกของโลก
๑๔ ทบทวนบุญมาฆบูชา : ..มาฆบูชามหาปีติฉลอง ๔๕ ปี วัดพระธรรมกาย..
๓๔ เรื่องจากปก : ๒๒ เมษายน ร่วมกันคุ้มครองโลก
ด้วยธรรม ในยามที่พระพุทธศาสนากำลังมีภัย
๔๐ ทบทวนบุญบวช : “บรรพชาอุปสมบทหมู่
ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา”
๖๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : กว่า ๖ ปี กับโครงการ
ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ
๖๖ บทความน่าอ่าน : พระมหากษัตริย์ไทยกับพระ-ไตรปิฎก ตอน ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๗๒ สร้างโลกแก้ว : ตามไปดู..ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน
๘๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ศูนย์พยาบาล
๘๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ตนได้ ผู้อื่นเสีย ก็ไม่พูด
๑๐๐ DOU ความรู้สากล : เห็นสมณะ
๑๑๔ ข่าวบุญในประเทศ
๑๑๖ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๓๑ ชาดกท้ายเล่ม : พกชาดก
๑๓๒ บทบรรณาธิการ : แม้ทุกข์..ก็ทุกข์แบบคนมีเป้าหมายหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 150 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558
ลำดับเรื่อง : กองสื่อธรรมะ ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 125 หน้า

ขนาดไฟล์ 16 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร