หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 153 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2558
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 153 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2558 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๕๓ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘  มุทิตาสักการะ ป.ธ.๙ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.๙, พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น และพิธีถวายมหาสังฆทานกว่า ๓,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๕๓ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มุทิตาสักการะ ป.ธ.๙ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.๙, พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น และพิธีถวายมหาสังฆทานกว่า ๓,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๘๒ ตํารับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๙ จรรยา ข้อที่ ๓๔
๑๓๕ มรดกธรรม : แทนคุณมารดาบิดา

ปุจฉา-วิสัชนา
๘๖ หลวงพ่อตอบปัญหา : ข้อความที่ว่า "ของจริงต้องคู่กับคนจริง" นั้นเป็นอย่างไร?
๙๐ ข้อคิดรอบตัว : ไขทุกปัญหาก่อนบวช โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
๑๐๘ ฝันในฝัน : "ชวนบวช คือ ภาพประวัติศาสตร์ชีวิตในชาติหน้า

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์การให้ทานเพื่อขจัดความตระหนี่
๐๘ ทบทวนบุญ : ปลื้มบุญใหญ่ที่ผ่านมา วิสาขบูชานานาชาติ
๒๖ เรื่องเล่าจากบาวาเรีย : พิธีประดิษฐานลูกนิมิต และพิธีผูกสีมา อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
๓๘ พลังพุทธศรัทธา : พระเจดีย์สวรรค์ วัดบ้านแม่แสนสุข
๔๖ เรื่องน่ารู้ : บวชเณรแล้วได้อะไร? มองโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยผ่านใจหัวหน้าศูนย์ฯ
๕๘ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒)
๖๔ สร้างโลกแก้ว : สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้าที่เย็นชาของชาวรัสเซีย
๗๒ บทความน่าอ่าน : พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...ก้าวสู่รัตนโกสินทร์ตอนกลาง
๗๘ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : เชื่อว่า หากย้อนเวลาได้...
๘๐ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ตกทุกข์ก็สุขได้
๙๘ DOU ความรู้สากล : ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา
๑๐๒ อานุภาพ "สัมมา อะระหัง" :เปลี่ยนโลก เปลี่ยนชีวิต ภาวนา "สัมมา อะระหัง" เพิ่มอีกนิด ชีวิตก็เปลี่ยน!
๑๑๘ ข่าวบุญในประเทศ
๑๒๐ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 153 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2558
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 130 หน้า

ขนาดไฟล์ 9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร