หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Buddhist Economics หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

Buddhist-Economics.jpg

the Buddha never prohibited wealth—but he did prohibit poverty. Happiness appropriate to a householder includes ownership , enjoyment , freedom from debt and blamelessness . Buddhism praises contentment  and limited desires  but not poverty. What is important as a Buddhist, however, in the economic process, whether one is earning, saving or using money, is that one should never compromise one's principles.

Chapter 1: The Economic Hidden Agenda behind every war.......................9
Chapter 2: Distinguishing Principles of Buddhist Microeconomics..............17
Chapter 3: Buddhist Microeconomics for the Here and Now......................23
Chapter 4: Buddhist Microeconomics for the Hereafter..............................33
Chapter 5: Buddhist Microeconomics on the Ultimate Level.......................41
Chapter 6: Summary of Threefold Goals in Buddhist Microeconomics........49
Chapter 7: Buddhist Macroeconomics......................................................63
Chapter 8: Conclusion...........................................................................71หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf Buddhist-Economics

ชื่อหนังสือ Buddhist Economics
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 81 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล