หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Getting to know Wat Phra Dhammakaya หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

Getting-to-know-Wat-Phra-Dhammakaya.jpg

Wat Phra Dhammakaya’s aim has always been to propagate Buddhism and Vijja Dhammakaya, which is the source of humanity’s peace and happiness.From no land to a large tract of land. From fallow fields to a graceful Buddhist temple. From 1 Bhikku to tens to hundreds to a thousand and increasing. From 100 laypeople to 1,000, 10,000, 100,000 and 1 million in the future.

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf Getting to know Wat Phra Dhammakaya

ชื่อหนังสือ Getting to know Wat Phra Dhammakaya
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 45 หน้า

ขนาดไฟล์ 11 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล