หนังสือ Getting to know Wat Phra Dhammakaya
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Getting to know Wat Phra Dhammakaya หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Wat Phra Dhammakaya’s aim has always been to propagate Buddhism and Vijja Dhammakaya, which is the source of humanity’s peace and happiness.From no land to a large tract of land. From fallow fields to a graceful Buddhist temple. From 1 Bhikku to tens to hundreds to a thousand and increasing. From 100 laypeople to 1,000, 10,000, 100,000 and 1 million in the future.

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf Getting to know Wat Phra Dhammakaya

ชื่อหนังสือ Getting to know Wat Phra Dhammakaya
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 45 หน้า

ขนาดไฟล์ 11 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร