หนังสือ Family Day By Day
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Family Day By Day หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

In translating this book, we strived to maintain the fundamental meaning and feel of the original version (The Warm Hearted Family.) but also adapt it so that non-Thai’s find the teachings more applicableto their own culture. No matter what religion a person is, the teachings in this book are meant to help people help themselves. In no way should they be viewed as dogmatic or doctrinaire. Thailand itself has a deep connection withTheravada Buddhism, heavily interlinked in culture and tradition.

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf Family Day By Day

ชื่อหนังสือ Family Day By Day
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 216 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร