หนังสือ GB 101E Fundamental Knowledge of Buddhism
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ GB 101E Fundamental Knowledge of Buddhism หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

A study of the Introduction to the Buddha, the key principles that lead to the ultimate goal, the structural integrity and the teachings of the Holy Scriptures, study the meanings, practice the precepts, pray, and Buddhist terminology. It can be the base knowledge in practicing the Dhamma in depth and basic courtesy towards the Triple Gem. 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf GB 101E Fundamental Knowledge of Buddhism

ชื่อหนังสือ GB 101E Fundamental Knowledge of Buddhism
ลำดับเรื่อง : dou   จำนวนหน้า 300 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร