หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมบท ภาคที่ 2 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ธรรมบท ภาคที่ 2 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) สำหรับนักเรียน ชั้นประโยค ๑-๒

ธรรมบท ภาคที่ 2 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) สำหรับนักเรียน ชั้นประโยค ๑-๒

"การศึกษานั้น สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ศึกษา ให้สูงกว่าพื้นเดิม
คนที่มีการศึกษาดี จะได้อะไรก็ดีกว่าประณีตกว่าผู้อื่น คนมีวิชาเท่ากับ
ได้สมบัติจักรพรรดิ กินใช้ไม่หมด"

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


สารบัญธรรมบทภาค ๒

๒. อัปปมาทวรรค วรรณนา
       ๑. เรื่องแห่งพระนางสามาวดี ๑
       ๒. เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่ากุมภโฆสกะ ๖๖
       ๓. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจูฬปันถกะ ๗๔
       ๔. เรื่องแห่งนักษัตรของคนพาล ๘๙
       ๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ ๙๑
       ๖. เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นสหายกัน ๒ รูป ๙๓
       ๗. เรื่องแห่งทัาวสักกะ ๙๕
       ๘. เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ๑๑๑
       ๙. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ ๑๑๒

๓. จิตตวรรค วรรณนา
       ๑. เรื่อง แห่งพระเถระชื่อว่าเมฆิยะ ๑๑๖
       ๒. เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ๑๑๘
       ๓. เรื่อง แห่งภิกษุผู้กระสันขึ้นแล้ว ๑๒๖
       ๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสังฆรักขิตผู้เป็นหลาน ๑๒๙
       ๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจิตหัตถ์ ๑๓๓
       ๖. เรื่อง แห่งภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว ๑๔๐
       ๗. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า ๑๔๕
       ๘. เรื่องแห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ ๑๔๙
       ๙. เรื่อง แห่งพระเถระชื่อว่าโสไรยะ ๑๕๒หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ธรรมบท ภาคที่ 2 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) สำหรับนักเรียน ชั้นประโยค ๑-๒

ชื่อหนังสือ ธรรมบท ภาคที่ 2
ลำดับเรื่อง : สำนักนักเรียนพระปริยัติธรรม   จำนวนหน้า 0 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 13
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล