หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ "ฉบับที่ 161 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ "ฉบับที่ 161 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

วารสาร"อยู่ในบุญ "ฉบับที่ 161 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี วารสาร"อยู่ในบุญ "ฉบับที่ 161 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

วารสาร"อยู่ในบุญ "ฉบับที่ 161 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน ปิดเทอมนี้ ไปบวชเณรดีกว่า ช่วยกันฟื้นฟูพระศาสนาทั่วไทย

พระธรรมเทศนา
๗๔ มรดกธรรม : รู้จักโภชนาหาร
๗๖ ต้นบัญญัติมารยาทไทย : ตอนที่ ๗ ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เมื่อรับบิณฑบาต เราจักแลดูแต่ในบาตร หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต (ข้อ ๒)

ปุจฉา-วิสัชนา
๘๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : เหตุใดเราจึงควรทำบุญบ่อยๆ จะทำเฉพาะเวลาที่มีความทุกข์ไม่ได้หรือ?
๘๔ ข้อคิดรอบตัว : กฏหมายกับกฏแห่งกรรม
๙๖ ฝันในฝัน : let it be. ปล่อยวาง แต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน
๑๐ ทบทวนบุญ : วันมาฆบูชามหาสมาคม 
๓๐ เรื่องจากปก : บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน
๕๐ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๐)
๕๖ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : กระแสแห่งความดี
๖๔ บทความน่าอ่าน : ตู้พระไตรปิฏกมรดกประณีตศีลป์
๗๐ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๗๒ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : บอกกล่าวเล่าทุกข์
๘๘ DOU ความรู้สากล : ท่าทีต่อสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
๙๒ อานุภาพ "สัมมาอะระหัง" : "สัมมาอะระหัง" ชีวิตดี สังคมดี โลกนี้สงบสุข
๑๐๖ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๘ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๔ บทบรรณาธิการ : อย่ารอให้ประเทศไทยไร้พระพุทธศาสนา!

 

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ "ฉบับที่ 161 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
ลำดับเรื่อง : สำนักสื่อสารองค์กร มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 117 หน้า

ขนาดไฟล์ 14 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 14 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร