หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สอนสั่งอย่างไรให้เมืองไทยได้ผู้นำที่ดี ภาคที่ ๑ การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

หนังสือ สอนสั่งอย่างไรให้เมืองไทยได้ผู้นำที่ดี ภาคที่ ๑ การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก  วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

หนังสือ สอนสั่งอย่างไรให้เมืองไทยได้ผู้นำที่ดี
ภาคที่ ๑ การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก 

 


ในฐานะที่'ทุกท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูก พวกเราจึงอยากให้ตระหนักไว้เสมอว่า

      "เด็กคนเดียวที่ไม่ได้รับการปลูกฝังศีลธรรมอย่างถูกวิธี เขาอาจเติบโตมาเป็นผู้นําที่นําประเทศ หรือนําโลกเข้าสู่สงครามได้ ในทางตรงกันข้าม เด็กเพียงคนเดียวที่ได้รับการปลูกฝังศีลธรรมอย่างถูกวิธี เขาอาจเติบโตมาเป็นผู้นํา ที่นําประเทศ นําโลกเข้าสู่สันติสุขได้เช่นกัน"

ชมรมนักคิด-นักเขียน เพื่อสันติภาพโลก
นิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม


สารบญ

ช่วงที่ ๑  คุยกัน.ภาษาพ่อแม่ ๗
• คู่มือปลูกฝังคุณธรรมลูกอยู่ที่ไหน? ๙

ช่วงที่ ๒  ปัญหาศีลธรรมกับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ๔๓
• บทเรียนวิกฤตเศรษฐกิจ บทเรียนปัญหาศีลธรรม ๔๕
• คุณธรรมของลูก คุณธรรมของชาติ ๖๗

ช่วงที่ ๓  ลูกเสียคนเพราะอะไร? ๘๑
• ระบบการสร้างคนในประเทศไทย ๘๓
• ทํา ไมจึงเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้ตลอดรอดฝั่ง ๑๑๓

ช่วงที่ ๔  พ่อแม่ ครูสอนศีลธรรมคนแรกของลูก ๑๓๕
• หัวใจสําคัญของการเป็นพ่อแม่ที่ดี ๑๓๗
• ข้อคิดก่อนส่งลูกไปโรงเรียน ๑๗๙

 

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ สอนสั่งอย่างไรให้เมืองไทยได้ผู้นำที่ดี ภาคที่ ๑ การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

ชื่อหนังสือ สอนสั่งอย่างไรให้เมืองไทยได้ผู้นำที่ดี ภาคที่ ๑ การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก
ลำดับเรื่อง : ชมรมนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเ   จำนวนหน้า 195 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล