หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แม่บทเดินทางข้ามวัฏสงสาร หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

แม่บทเดินทางข้ามวัฏสงสาร โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

แม่บทเดินทางข้ามวัฏสงสาร
โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

หนังสือ "แม่บทเดินทางข้ามวัฎสงสาร'' เป็นการรวบรวมโอวาทของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จำนวน ๕๐ เรื่อง เป็นคำสอนที่มุ่งเน้น หลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามให้มีความตระหนักในอานุภาพแห่งบุญและคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณความสำคัญของวิชชาธรรมกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แนวทางปฎิบัติธรรมเพื่อให้
เข้าถึงวิชชาธรรมกาย พระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

สารบัญ
พระรัตนตรัยคือที่พึ่งที่แท้จริงของชาวโลก ๕
พระรัตนตรัยเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุข ๘
พระรัตนตรัยและผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริง ๑๓
เข้าถึงที่พึ่งภายในชีวิตจึงจะปลอดภัย ๑๗
ความสุขจากใจหยุดใจนิ่งยิ่งกว่าความสุขใดๆ ๒๔
หัวใจของผู้เข้าถึงธรรม ๓๐
เส้นทางอันพิสุทธิ์ ๓๕
พลังแห่งความรู้แจ้ง ๓๙
ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ๔๓
หนึ่งในล้านวิธีในการเข้าถึงธรรมกาย ๕๐
วิชชาธรรมกาย ๕๔
วิปัสสนูปกิเลส ๕๘
ทางสู่อายตนนิพพาน ๖๓
อานิสงส์การเจริญพุทธานุสติ ๖๘
ทรัพย์ชั้นเยี่ยมที่โลกต้องการ ๗๒
สาระแก่นสารแห่งชีวิต ๗๙
บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเริจในชีวิต ๕๔
เมื่อสั่งสมบุญเต็มเปี่ยมความอัศจรรย์ย่อมบังเกิดขึ้น ๙๐
เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน ๙๕
วิธีทำลายความสงสัยเกี่ยวกับชีวิต ๙๙
อโห พุทโธ ๑๐๒
ภารกิจของนักสร้างบารมี ๑๐๕
การรบที่แท้จริง ๑๑๒
ชีวิตที่เกิดมาเพื่อค้นหาธรรมะ ๑๑๖
อธิษฐานจิตให้เป็นนิสัยข้ามชาติ ๑๒๒
อานิสงส์ของการเป็นผู้ให้ ๑๒๕
สายสมบัติ สายบุญบารมี ๑๒๘
สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ๑๓๒
ความตระหนี่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติ ๑๓๗
ทวนกระแสโลก ๑๔๓
เมื่อศีลธรรมบังเกิดขึ้น สิ่งดีๆ จะหวนคืนมา ๑๔๖
มหาทานบารมี ๑๕๐
อจินไตย สิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตความนึกคิดของมนุษย์ ๑๕๔
โลกจะสันติสุขได้ ต้องถูกคุ้มครองโดยธรรม ๑๕๙
สันติภาพอันถาวร เริ่มต้นจากสันติสุขภายใน ๑๖๔
สันติภาพภายนอก เริ่มจากสันติสุขภายใน ๑๗๐
วันแห่งธรรมจักร ๑๗๓
วันสมาธิโลก ๑๘๒
มหาธรรมกายเจดีย์ ศูนย์กลางแห่งการปฎิบัติธรรม ๑๘๕
๓๐ ปี วัดพระธรรมกาย เป้าหมายเพี่อสันติภาพของโลกที่แท้จริง ๑๘๙
วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ๑๙๗
หลวงพ่อวัดปากนํ้า ผู้บังเกิดมาเพี่อดับที่สุดแห่งทุกข์ ๒๐๐
หลวงพ่อวัดปากนํ้า ผู้ยังโลกให้สว่างด้วยแสงแห่งธรรม ๒๐๓
พระคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระมงคลเทพมุนี ๒๐๗
หลวงพ่อวัดปากนํ้า พยานในการตรัสรู้ธรรม ๒๑๐
มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ๒๑๕
อานิสงส์การนั่งธรรมะกับคุณยาย ๒๑๙
ดูคุณยายเป็นตัวอย่าง ๒๒๓
คุณยายอาจารย์ ผู้ควรแก่ทักษิณาทาน ๒๒๙
มหาวิหารผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ๒๓๒
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๒๓๗
คณะผู้จัดทำ ๒๔๔

 

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf แม่บทเดินทางข้ามวัฏสงสาร โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

ชื่อหนังสือ แม่บทเดินทางข้ามวัฏสงสาร
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 236 หน้า

ขนาดไฟล์ 19 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 19 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล