หนังสือ ทำไมพระสารีบุตรจึงเลิศด้วยปัญญา
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ทำไมพระสารีบุตรจึงเลิศด้วยปัญญา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

 

ชื่อหนังสือ ทำไม? พระสารีบุตรจึงเลิศด้วยปัญญา

"พระสารีบุตรเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม
มีนิสัยติดตัวพิเศษอย่างหนึ่งคือ
เป็นคนที่เลิศด้วยความกตัญญูกตเวที"

 

เรียบเรียงจากบทบรรยายพระภาวนาวิริยะคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) (ในงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง)

สารบัญ
คำนำ ๓
หลักฐานที่แสดงว่าพระสารีบุตรมีความกตัญญูกตเวที ๙
ความหมายของคดว่า กตัญญูกตเวที ๑๙
ภาคผนวก กว่าจะมาเป็นพระสารีบุตร ๓๗
ข้อควรระวังในการฝึกสมาธิ ๔๒
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ๔๔
การฝึกสมาธิเบื้องต้น ๔๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ทำไมพระสารีบุตรจึงเลิศด้วยปัญญา

ชื่อหนังสือ ทำไมพระสารีบุตรจึงเลิศด้วยปัญญา
ลำดับเรื่อง : ทีมงานพระไตรปิฎก สำนักประชาสัมพันธ์   จำนวนหน้า 46 หน้า

ขนาดไฟล์ 374 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 374 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • แก้ไขแล้วครับ ขอบคุณครับ

    ชื่อหนังสือ เขียนพระสารีบุตรเป็นพระสารบุตรครับ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร