หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เปิดพรมแดนโลกแห่งธรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือ เปิดพรมแดนโลกแห่งธรรม พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ M.D.; Ph.D.

หนังสือ เปิดพรมแดนโลกแห่งธรรม


"ไขความลับพระพุทธศาสนา" แนะนำทางมาแห่งบุญ และวิธีหลบเลี่ยงความเสี่ยงในชีวิต เปิดโลกทัศน์กว้างไกลเพื่อนำพาชีวิตให้ก้าวไปในยุคของโลกไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุข โดยมีธรรมะของพระสัมมามัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครอง


พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ M.D.; Ph.D.

 

สารบัญ
กรุยทางสร้างบารมีด้วยการสวดมนต์ .....................................9
สวดมนต์รักษาสุขภาพ ..........................................................21
สวดมนต์อย่างไรในเมื่อ "ไม่มีเวลา" .......................................35
สมถ-วิปัสสนากรรมฐาน .......................................................49
การนั่งสมาธิในชีวิตประจำวัน ................................................61
ทำอย่างไรหากนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเมื่อยฟุ้งหลับ ........................73
ทำทานอย่างไรให้ได้บุญมาก .................................................83
อุทิศส่วนกุศล กรวดน้ำถูกวิธี ................................................99
วระวัติผู้เขียน ......................................................................113

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ เปิดพรมแดนโลกแห่งธรรม พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ M.D.; Ph.D.

ชื่อหนังสือ เปิดพรมแดนโลกแห่งธรรม
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 128 หน้า

ขนาดไฟล์ 17 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 17 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล