หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เศรษฐีไอดอล ในยุคพุทธกาล หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf


หนังสือเศรษฐีไอดอล ในยุคพุทธกาล  สุดยอดหนังสือในการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นมหาเศรษฐีตามพุทธวิธี

หนังสือเศรษฐีไอดอล ในยุคพุทธกาล

สุดยอดหนังสือในการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นมหาเศรษฐีตามพุทธวิธี


คำนำ


     คุณจะไม่อ่านหนังสือเล่มไหนในโลกก็ได้แต่ถ้าคิดจะ “รวย” แล้วไม่อ่านเล่มนี้ ถือว่าคิดผิด !!! เพราะถ้าไม่รู้เรื่องนี้เราก็จะไม่รู้เคล็ดลับความรวยให้ถึงที่สุด หรือบางทีอาจจะจนต่อไปเรื่อย ๆ เพราะความไม่รู้นี่เอง จะทำให้เราคิดผิด ทำผิด แล้วผลก็ออกมาผิด ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อยากให้คุณอ่านเล่มนี้อย่างครึ่ง ๆ กลาง ๆ แต่อยากให้อ่านให้จบ แล้วคุณจะได้รู้ว่า..วัดพระธรรมกายไม่ได้หลอกคุณ วัดพระธรรมกายไม่ได้สอนผิดหรือบิดเบือน แต่วัดพระธรรมกาย เอาความจริงมาพูด เพียงแต่บางคนไม่พร้อมจะเข้าใจแค่นั้นเอง...โปรดทำใจกลาง ๆ แล้วอ่านเถิดเพราะข้อมูลตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย เป็นประโยชน์แก่คุณอย่างแท้จริง


ด้วยความปรารถนาดี
ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
4 กันยายน 2559

 สำรบัญ
เศรษฐีไอดอลในยุคพุทธกาล ...................................................... 6
บุคคลเหล่านี้รวยได้อย่างไร ? ..................................................... 7

บทที่ 1
• ผลการสำรวจทรัพย์สินของโชติกเศรษฐี......................................... 9
• สาเหตุ..ที่ทำให้โชติกเศรษฐีรวยที่สุดในโลก................................... 14
• อานิสงส์ผลบุญที่โชติกเศรษฐีได้รับ.............................................. 15
• สรุปเคล็ดลับสู่การเป็นสุดยอดของความรวยที่สุดในโลก..................... 17

บทที่ 2
• ผลการสำรวจทรัพย์สินของเมณฑกเศรษฐี........................................... 25
• สาเหตุ..ที่ทำให้เมณฑกเศรษฐีรวยเป็นอันดับ 2 ของโลก....................... 30
• อานิสงส์ผลบุญที่เมณฑกเศรษฐีได้รับ............................................... 32
• สรุปเคล็ดลับสู่การเป็นมหาเศรษฐีของท่านเมณฑกะ............................. 33

บทที่ 3
• ผลการสำรวจทรัพย์สินของชฎิลเศรษฐี .............................................. 39
• สาเหตุ..ที่ทำให้ชฎิลเศรษฐี รวยเป็นอันดับ 3 ของโลก ............................ 43
• อานิสงส์ผลบุญที่ชฎิลเศรษฐีได้รับ ..................................................... 43
• สรุปเคล็ดลับสู่การเป็นมหาเศรษฐีของท่านชฎิล ......................................45

บทที่ 4
• บทสรุปสาเหตุแห่งความรวย.............................................................. 51

บทที่ 5
• สงสัยไหมว่า..ทำไมมหาเศรษฐีทั้ง 3 ถึงได้บุญมาก ? ทำบุญมาก..ได้มากจริงหรือ ?.......... 55

บทที่ 6
• หากไม่ทำทานจะมีสิทธิ์บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ไหม ? ........................ 61

บทที่ 7
• วัดพระธรรมกายชอบชวนคนทำบุญแล้วมีของที่ระลึกมาล่อถือเป็น “การทำมาร์เก็ตติ้ง”
หรือ “พุทธพาณิชย์” หรือไม่ ? ............... 65

บทที่ 8
• วัดพระธรรมกายสอนให้ทำบุญจนหมดตัวจริงหรือถือว่าสอนผิดหรือไม่ ? .......... 69

บทที่ 9
• ทำบุญเร็วหรือช้า มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร ? ................................................ 73

บทที่10
• ทำไม..ทอดกฐินถึงเป็นสุดยอดแห่งบุญ......................................................... 79

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือเศรษฐีไอดอล ในยุคพุทธกาล  สุดยอดหนังสือในการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นมหาเศรษฐีตามพุทธวิธี

ชื่อหนังสือ เศรษฐีไอดอล ในยุคพุทธกาล
ลำดับเรื่อง : สำนักสื่อธรรมะ มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 86 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล