หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ รู้ทันชีวิต หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือ รู้ทันชีวิต  โดย พระมหาสมชาย ฐานวฺฑฺโฒ M.D., Ph.D

หนังสือ รู้ทันชีวิต

โดย พระมหาสมชาย ฐานวฺฑฺโฒ M.D., Ph.D

 

คำนำ
        กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก เมื่อเกิดมาแล้วเราควรเข้าใจกายและใจ คือ "รู้ทันชีวิต" ของเรา เพื่อไม่ให้เราเผลอเดินทางผิดฉุดตัวเองดิ่งลงเหว ด้วยมนุษย์ถูกชักจูงไปทางเสื่อมได้เสมอ เราจึงควรรู้เท่าทันความเสื่อม รู้วิธีดูแลรักษาร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง และหนักแน่นมั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรมมุ่งขัดเกลานิสัยให้ส่งผลดีต่อชีวิตทั้งในชาตินี้และภพชาติต่อ ๆ ไป

      หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะช่วยขัดเกลาความหยาบ ขจัดภัย คลายความทุกข์ทางกายและใจ ให้เราปลอดภัยในเส้นทางวัฏสงสาร เมื่อเราเข้าใจหลักของชีวิต มีจิตใจดี ร่างกายแข็งแรง ก็จะทำให้เราอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข สร้างบารมีได้สะดวก มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว... ถ้าใจสั่งสู้ ทุกระบบในร่างกายก็สู้"

ฐานวุฑฺโฒ  ภิกขุ

สารบัญ

รับมือกับโรคร้าย.................................................. 9
มรณภัยที่ไม่มีนิมิตหมาย...................................... 21
รู้ทันโรคมะเร็ง.................................................... 33
วิบากกรรมทำให้เป็นมะเร็ง.................................... 45
ปรับสมดุลร่างกายด้วยการล้างพิษ........................... 59
การล้างพิษเมื่อครั้งพุทธกาล.................................. 69
ใช้ "สติ" ดำเนินชีวิตพิชิตโรคอ้วน............................ 81
ดื่มสุราเป็นอาจิณผิดกฎแห่งกรรม............................ 91
เลิกเหล้า เลิกเจ็บ เลิกจน..................................... 101หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ รู้ทันชีวิต  โดย พระมหาสมชาย ฐานวฺฑฺโฒ M.D., Ph.D

ชื่อหนังสือ รู้ทันชีวิต
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก   จำนวนหน้า 0 หน้า

ขนาดไฟล์ 13 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล