หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ทันโลก ทันธรรม 3 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือ ทันโลก ทันธรรม 3  พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ M.D.. Ph.D.

หนังสือ ทันโลก ทันธรรม 3

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ M.D.. Ph.D.

 

คำนำ

        ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่เราจะก้าวให้ทันโลกในยุคที่ความสำเร็จ และการล่มสลาย อาจเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน ท่ามกลางคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง

        ในขณะที่เส้นทางชีวิตของเราเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย หลักธรรมที่จะช่วยนำทาง กลับดูเหมือนอยู่ห่างไกล...

        เมื่อเราไม่รู้ว่า ชีวิตกำลังอยู่ ณ จุดไหน หรือไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้อะไร เราก็อาจจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

        แต่ทว่า โลกนี้ยังอุดมไปด้วยผู้ทรงปัญญา ซึ่งมีเมตตาเป็นกัลยาณมิตรให้กับเรา ดังเช่นพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้สามารถน้อมนำธรรมะทั้งปริยัติและปฏิบัติ มาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินชีวิต ถ้อยคำของท่านได้ช่วยให้เราเข้าใจ ถึงผลกระทบอันลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายบนโลกใบนี้ อีกทั้งได้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมแห่งองค์พระสัมมาส้มพุทธเจ้าที่จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ความรุ่งเรืองด้วยความดีงามได้ โดยเริ่มต้นที่ใจของเราเอง

        คณะผู้จัดทำ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความเมตตาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ที่ได้อนุญาตให้นำธรรมะที่ท่านเทศน์สอน มารวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือชุด ทันโลกทันธรรม เพื่อให้เรื่องราวอันทรงคุณค่านี้ ได้เผยแพร่ต่อไปสู่ใจชาวโลก

 
ชมรมแทงตลอดในธรรม
พฤศจิกายน 2553

 

สารบัญ

กับดักความสำเร็จ .................................................................................8
ช่องว่างระหว่างวัย ...............................................................................19
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ ...................................................................26
The Secret .......................................................................................30
เศรษฐกิจกับจิตใจ ................................................................................35
ทำอย่างไรจึงจะอายุยืน ..........................................................................47
ความจริงหรือความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา .......................................................53
คนมีความรู้ถูกหลอก ! ............................................................................60
ผู้นำ ความเปลี่ยนแปลง ...........................................................................69
แม้ทำดีแต่ก็ยังมีคนเกลียด .......................................................................79
คุ้มครองโลกจากโลกร้อน ........................................................................84
การปรับตัวสู่โลกยุคมโนทัศน์ ....................................................................89
การดลจิตกับพุทธวิธีเพาะนิสัย ....................................................................97
ประวัติผู้เขียน .......................................................................................104

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ทันโลก ทันธรรม 3  พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ M.D.. Ph.D.

ชื่อหนังสือ ทันโลก ทันธรรม 3
ลำดับเรื่อง : ชมรมแทงตลอดในธรรม   จำนวนหน้า 108 หน้า

ขนาดไฟล์ 16 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล