หนังสือ เพราะไม่รู้สินะ ตอน รู้ทันชีวิต
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เพราะไม่รู้สินะ ตอน รู้ทันชีวิต หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

เพราะไม่รู้สินะ ตอน รู้ทันชีวิต
โรคเกิดจากวิบากกรรมในอดีต 30% อีก 70% อยู่ที่เรา

คำนำ
      กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเเสนยาก เมื่อเกิดมาเเล้วเราควรเข้าใจกายเเละใจ คือ "รู้ทันชีวิต" ของเราเพื่อไม่ให้เราเผลอเดินทางผิดฉุดตัวเองดิ่งลงเหว ด้วยมนุษย์ถูกชักจูงไปทางเสื่อมได้เสมอ เราจึงควรรู้เท่าทันความเสื่อม รู้วิธีดูเเลรักษาร่างกายเเละจิตใจให้เเข็งเเรง เเละหนักเเน่นมั่นคงทางโลกเเละทางธรรมมุ่งขัดเกลานิสัยให้ส่งผลดี ต่อชีวิตท้้งในชาตินี้เเละภพชาติต่อๆไป
    หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะช่วยขัดเกลาความหยาบขจัดภัย คลายความทุกข์ทางกายเเละใจ ให้เราปลอดภัยในเส้นทางวัฎสงสาร เมื่อเราเข้าใจหลักของชีวิต มีจิตใจดี ร่างกายเเข็งเเรง ก็จะทำให้เราอย่ในโลกได้อย่างมีความสุข สร้างบารมีได้สะดวก มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่ตั้งเเห่งศรัทธา ช่่วยเผยเเผ่พระพุทธศาสนสได้เป็นอย่างดี "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว
  ...ถ้าใจสั่งสู้ ทุกระบบในร่างกายก็สู้ "

สารบัญ
1รับมือกับโรคร้าย ...................................................6
2มรณภ้ยที่ไม่ธนิมิตหมาย........................................22
3 ร้ท้นโรคมะเร็ง.....................................................40
4วิบากกรรมทำให้เป็นมะเร็ง......................................56
5ปรับสมดุลร่างกายด้วยการล้างพิษ............................74
6การล้างพิษเมื่อครั้งพุทธกาล...................................88
7ใช้สติดำเนินชีวิตพิชิตโรคอ้วน................................102
8ดื่มสุราเป็นอาจิณผิดกฎเเห่งกรรม...........................114
9เลิกเหล้า เลิกเจ็บ เลิกจน.....................................128
10อันตรายจากการนอนดึก....................................144
11รู้ทันอัลไซเมอร์...............................................156
12วิธีปฏิบัติสมาธิ.................................................168หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ เพราะไม่รู้สินะ ตอน รู้ทันชีวิต
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 178 หน้า

ขนาดไฟล์ 14MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 14MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร