หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ บทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

บทสวดธัมจักร

บทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

         ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ พระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานแก่ปัญจวัคคีย์ จนงเกิดประจักษ์ พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

          ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาอันเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งปวง ขับกงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนรุดหน้าไป เพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นห้วงวัฏ-สงสารไปสู่ดินแดนอันเกษม คือ พระนิพพาน

            ดังนั้น ในวันนี้ขอทุกท่านยังจิตของตนให้เลื่อมใสและปีติในบุญที่เราจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยให้เราทำประหนึ่งว่า กำลังเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วพระองค์ประทานพระธรรมเทศนาบท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” นี้แก่เราโดยเฉพาะเสมือนครั้งพุทธกาลที่ทรงประทานแก่ปัญจวัคคีย์

          ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกันหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ชื่อหนังสือ บทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ลำดับเรื่อง : ชมรมพุทธศาสตร์สากล   จำนวนหน้า 32 หน้า

ขนาดไฟล์ 820KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 820KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 22
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • โหลดได้ค่ะ

  ไม่สามารถโหลดได้คะ

  ไม่สามารถโหลดได้ค่ะ

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล