หนังสือ เปิดค่าย...ตำนานสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เปิดค่าย...ตำนานสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

"เราต้องฝึกฝนตนเอง
ให้สง่างามดั่งราชสีห์
ทุกอิริยาบถ ทุกย่างก้าว
เพราะเราเป็นนักสร้างบารมี...ผู้เป็นความหวัง
เป็นหัวใจของโลกและจักรวาลหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf เปิดค่าย...ตำนานสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต

ชื่อหนังสือ เปิดค่าย...ตำนานสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 232 หน้า

ขนาดไฟล์ 9.78 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • กำลังจะมีงานบวชอีกไม่กี่วันอยากได้ข้อมูลสื่อการอบรม ให้น้องเณร ได้ศึกษาคัฟ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร