หนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๑
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๕๘ สร้างปัญญาเป็นทีม : ตอนที่ ๒หลักการแก้ปัญหาโลกวุ่นวาย

ปุจฉา-วิสัชนา
๖๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : ความสะอาดและเป็นระเบียบมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างไร ?
๖๖ ข้อคิดรอบตัว : ชาตินี้ ชาติหน้า
๗๘ ฝันในฝัน : ยุคชาวศิวิไลซ์

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ รายงานพิเศษ : พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆังถวายพระพรชัยมงคล
๐๖ อานิสงส์แห่งบุญ : นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
๑๒ ทบทวนบุญ : กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
๒๐ สร้างคนให้เป็นคนดี : ร่วมใจกตัญญูบวชบูชาธรรมพระเดชพระคุณ-พระราชภาวนาจารย์
๒๖ ลูกหลวงพ่อ : สนุกเกอร์ลูกนี้มีชีวิต (งาม)
๓๔ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐)
๔๐ บทความน่าอ่าน : ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
๔๖ กาลทาน : พิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
๕๐ บุญพิเศษ : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน)
๕๔ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๖ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ผู้เตือน-ผู้ถูกเตือน
๗๐ DOU ความรู้สากล : จิตเกษมในยุคชาวศิวิไลซ์
๗๔ อานุภาพ “สัมมาอะระหัง” : “สัมมาอะระหัง”ให้ผลเกินควร เกินคาด
๘๖ ข่าวบุญในประเทศ
๘๘ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๐๔ บทบรรณาธิการ : เมื่อเจอวิกฤตต้องทำอย่างไร ?

 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลำดับเรื่อง : สำนักสื่อสารองค์กร มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 101 หน้า

ขนาดไฟล์ 10MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร