หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ บทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

บทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

คำนำ

เสียงสวดมนต์ที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจะเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางไปช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศขจัดทุกข์ โศก โรค ภัย สิ่งที่ไม่ดี ความขัดแย้ง และการเบียดเบียนให้มลายหายสูญจนเกิดกระแสแห่งความเมตตาที่ทำให้สรรพสัตว์เกิดความรัก ความปรารถนาดีต่อกันในแต่ละวัน เราใช้เวลาสวดเพียงไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยแต่อานิสงส์จากการสวดมนต์นั้นเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจของผู้สวดเองก็จะผ่องใสมีจิตผูกพันกับพระรัตนตรัยซึ่งใจที่ผ่องใสเป็นปกติเนืองนิตย์นี้เองเวลาใกล้หลับตาลาโลก สุคติก็จะเป็นที่ไป...หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ บทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 78 หน้า

ขนาดไฟล์ 3MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล