หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ฉบับพุทธบริษัท๔ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

สวดมนต์ฉบับพุทธบริษัท๔


      บทสวดมนต์ เป็นบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะสูงสุด ฉะนั้น ขอท่านทั้งหลายที่นำไปสวดมนต์ โปรดอย่านำไปวางไว้ในที่ไม่สมควร ไม่ใช้พัดวี โยน พับหนังสือ ยัดใส่กระเป๋ากางเกง เเละอื่นๆ ที่เป็นการเเสดงถึงความไม่เคารพ

สารบัญ
สวดมนต์จนเห็นธรรม...........................................................................................................................5
ระเบียบการกราบพระรัตนตรัย................................................................................................................9
ทำวัตรเช้า........................................................................................................................................17
ทำวัตรเย็น........................................................................................................................................26
บทสวดสรรเสริญ................................................................................................................................36
     บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ...........................................................................................................37
     บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ.........................................................................................................38
     บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ...........................................................................................................39
     บทสวดธรรมกายานุสติกถา.............................................................................................................40
     บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ..................................................................................................42
     มหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาาน......................................................................................................44
     บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร).................................................................................46
     บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง...........................................................48

คำอาราธนาเเละคำถวายต่างๆ...............................................................................................................50
คำอธิษฐานประจำวัน..........................................................................................................................59
บุญอยู่เบื้องหลังความสุขเเละความสำเร็จของชีวิต.....................................................................................62
เเผนที่เส้นทางไปวัดพระธรรมกาย..........................................................................................................64หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ฉบับพุทธบริษัท๔
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 66 หน้า

ขนาดไฟล์ 10MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล