หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ฉบับภาคพื้นอเมริกา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

สวดมนต์ฉบับภาคพื้นอเมริกา

 

คำนำ

              ร่างกายมีความจำเป็นต้องได้รับการอาบน้ำชำระล้างให้สะอาดอยู่เป็นประจำฉันใด แม้จิตใจก็มี ความจำเป็น ตอ้งชำระให้บริสุทธิ์ ผ่องแผ้วอยู่เป็น ประจำฉันนั้นแต่การชำระจิตใจเราไม่สามารถจะใช้น้ำหรือเครื่องชำระอย่างอื่นมาชำระล้างให้บริสุทธิ์ได้ ยกเว้น “พุทธธรรม” ที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้น ทั้งนี้เพราะใจมีธรรมชาติที่เห็นได้ยากประการหนึ่ง
               ประการที่สอง ใจมีธรรมชาติไม่ค่อยยอมหยุดนิ่ง ชอบเที่ยว ชอบคิดตลอดเวลาไปตามอำนาจกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ
               ประการที่สาม ใจมักจะหลงพอใจในอารมณ์ที่น่าชอบใจ จึงมักจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองเสมอ
               วิธีการสร้างพุทธธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ มีวิธีการง่ายๆ และนิยมกันมายาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา คือการสวดสาธยายหัวข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งปรากฎอยู่ในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎก ซึ่งเรียกกันว่า “สวดมนต์”
               การสวดมนต์ชำระจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน พึงทำเป็นประจำทุกเช้า-เย็นการสวดมนต์อยู่เป็นนิจ จะทำให้จิตใจผ่องใส เป็นกุศโลบายในกาเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เป็นเหตุให้จิตใจห่างไกลจากนิวรณ์ธรรม และเป็นเหตุให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย
                ด้วยความตระหนักต่อคุณค่าของการสวดมนต์ซึ่งนอกจากจะเป็นการทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังก่อให้เกิดบุญกุศลแก่ผู้ที่สวดอีกด้วย ดังนั้น ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ “ฉบับภาคพื้นอเมริกา” ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสวดมนต์ของพุทธบริษัททั้งสี่ต่อไป
               ขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ ให้ทุกท่านที่ได้หยิบขึ้นมาใช้ประโยชน์ และท่านเจ้าภาพเป็นผู้ทรงจำพุทธธรรมได้อย่างง่ายดาย แตกฉานในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ และบรรลุธรรมาภิสมัยได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ ฯหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ฉบับภาคพื้นอเมริกา
ลำดับเรื่อง : คณะกรรมการบริหารภาคพื้นสหรัฐอเมริกา   จำนวนหน้า 378 หน้า

ขนาดไฟล์ 13.3MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13.3MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ผมอยากได้เป็นเล่มมีมั้ย

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล