หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DHAMMADAYADA CHANTING BOOK หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Contents

THE IMPORTANCE OF CHANTING 9

1. DAILY CHANTING :
   Morning Chanting 16
   Evening Chanting 32

2. RECOLLECTIONS AND RESOLUTIONS :
   TankanikapaccavekkhanapJltha 48
   DhatQpatikulapaccavekkhanapatha 50
   Atltapaccavekkhanapatha 52
   Ten Reflections for the Monk 54
   Ten Reflections for the Good Friend 55
   Daily Resolve 56
   Revision of the Five Precepts 58
   Revision of the Eight Precepts 59

3. LAYPEOPLES' PALI FORMULAE :
   Requesting the Five Precepts 62
   Requesting the Eight Precepts 63
   Undertaking Dhutanga Training 64
   Grace 65
   Resigning from Dhutanga Training 65
   Requesting Paritta Chanting 66
   Requesting a Discourse 66
   Offering General Sanghadana 66
   Offering Bathing Robes for the Rains 66
   Offering Picked-up Robes 67
   Offering a Kathina Robes 67
   Reclaiming the Remainder of Offerings 67
   Resolution when Making an Offering 67
   Dedication of Merit to (Deceased) Relatives 67

4. CHANTING FOR SPECIAL OCCASIONS :
   Traditional Homage to the Triple Gem 70
   Magha PQja Day (Magha Punnami) 72
   Visakha Poja Day (Visakha Punnami) 74
   Asalha PQja Day 76

5. MONASTIC PALI FORMULAE & ADVICE FOR NEW MONKS :
   Asking Forgiveness from One's Guardian 80
   Ordination Procedure (Ukasa) 81
   Ordination Procedure (Esaharn) 89
   Necessary Vinaya 95
   Marking the Robes (Bindukappam) 95
   Robe Resolutions (Addhitthana) 96
   Relinquishing a Robe (Paccuddharana) 96
   Sharing a Robe (Vikappam) 96
   Forfeiting a Personal Robe 97
   Forfeiting an Accessory Robe 97
   Returning a Robe to Another Monk 97
   Confessing Minor Transgressions (Trad.) 97
   Asking Forgiveness ! 99
   Disrobing 99

6. SELECTED MONASTIC BLESSINGS :
   Tiratananusaranapatha 102
   Buddhajayamangda Atthagatha 102
   Jayaparittam 106
   Atanatiyaparimgatha (Sabbaroga...) 108
   Anumodanarambhagatha (Yatha...) 108
   Samaftfianumodanagatha (Sabbltiyo...) 110
   Bhojanadananumodanagatha (Ayudo...) 110
   Ratanattayanubhavadigatha 110
   Cullamangฟacakkavala 112

7. SELECTED SUTTAS :
   Mangda Sutta 116
   Karanlyametta Sutta 118
   Ovadapatimokkhadipatha 120
   APPENDIX 1. PRONUNCIATION OF THE PALI ALPHABET 124
   APPENDIX 2 GLOSSARY OF BUDDHIST TERMS 125
   APPENDIX 3 HOW TO MEDITATE 128หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ DHAMMADAYADA CHANTING BOOK
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 122 หน้า

ขนาดไฟล์ 9MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล