หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ขัดเกลาความคิด หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

บทนำ
            การบริหารความสำเร็จด้วยพลังความคิด จินตนาการ ความฝัน เเละจิตใต้สำนึกของมนุษย์ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่มนุษย์ทุกคนควรรู้ เพื่อเราจะได้รู้เท่าทันตัวเองเเล้วดูเเลรักษาร่างกาย อารมณ์ ความคิด เเละจิตใจของเราให้เเข็งเเรงมั่นคงโดยมุ่งขัดเกลาความคิดให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกทางเเละประสบความสำเร็จ
        หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานั้นสอดคล้องกับศาสตร์เเห่งความสำเร็จ เเละเเฝงไปด้วยหลักขัดเกลาความคิดที่จะช่วยนำทางชีวิต สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นซ้ำๆ คลายความทุกข์ทางกายเเละใจให้เเก่ผู้ที่เข้าใจหลักธรรมเเล้วนำไปปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเราคิดดี พูดดี เเละ ทำดี ผลลัพธ์ดีๆ ย่อมเกิดตามมาเเก่ผู้ลงมือปฎิบัติจริง

สารบัญ
ความลับของสมองต่อเติมความสำเร็จในชีวิต9
หลักคิดเส้นผมบังภูเขาสร้างความสำเร็จซ้ำๆ17
บริหารสมองบริหารความสำเร็จ27
เปลี่ยนความคิดพลิกชีวติให้ดีกว่าเก่า37
พลังจินตนาการนำทางสู่ความเป็นอัจฉริยะ49
กระตุ้นจินตนาการต่อยอดสู่อนาคต57
ความฝันเเละจิตใต้สำนึก71
วิธีบริหารจัดการกับความฝัน 85
กลยุทธ์ค้นหาฃุมทรัพยทางปัญญา 95
พระพุทธศาสนากับหลักการ NLP 101

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ขัดเกลาความคิด
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 122 หน้า

ขนาดไฟล์ 14MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 14MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล