หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ บทสวดระลึกถึงพระธรรมกาย ธมฺมกายานุสฺสติกถา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

บทสวดระลึกถึงพระธรรมกาย ธมฺมกายานุสฺสติกถา

จากหนังสือสวดมนต์แปล ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ.๑๒๘
และหลักศิลาจารึก หลักที่ ๕๔
แปลโดย ศาสตราจารย์ ฉ่ำ ทองคำวรรณ

จัดพิมพ์มอบเป็นบรรณาการ โดย คณะกรรมการจัดงานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ ครั้งที่ ๑
วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๓หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ บทสวดระลึกถึงพระธรรมกาย ธมฺมกายานุสฺสติกถา
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 18 หน้า

ขนาดไฟล์ 1MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 1MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล