หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 175 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 175 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๕
ประจำเดือนกรกฎคม พ.ศ. ๒๕๖๐


สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๔๖ สร้างปัญญาเป็นทีม : ตอนที่ ๖ การหมุนธรรมจักรของพระอสีติสาวก & พระสารีบุตร : ต้นเเบบการหมุนธรรมจักรเป็นทีม

ปุจฉา-วิสัชนา
๕๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดมาตรฐานครอบครัวชาวพุทธเเละสังคมพุทธไว้บ้างหรือไม่
๕๔ ข้อคิดรอบตัว: จับดีเขา จับผิดเรา
๗๐ ฝันในฝัน : อาสาฬหบูชา สู่เข้าพรรษาพาเข้าถึงธรรม
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ บุญพิเศษ : สวดธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชา ครบ ๑ ปี ๙๐ ล้านจบ
๑๐ เรื่องเล่าจากยุโรป : ตะวันธรรมส่องสว่างขึ้นทางทิศตะวันตก 
๑๘ เคลียร์ข่าววัด : ทำไม...การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวจึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่?
๒๒ สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
๒๘ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ(ตอนที่๒๔)
๓๔ บทความน่าอ่าน : สังคายนาเชื่อมกาลสานธรรม
๔๐ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๔๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๔๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : คำพูดของคนไม่ดี
๕๘ อานิสงส์เเห่งบุญ : มหาทานบารมีเพื่อที่สุดเเห่งธรรม
๖๒ DOU ความรู้สากล : วันอาสาฬหบูชา : วันที่ปณิธานถูกเติมเต็ม
๖๖ อานุภาพ "สัมมาอะระหัง" : ภาวนาจริง รวยจริง รวยจัง .."สัมมาอะระหัง"
๘๒ ข่าวบุญในประเทศ/ต่างประเทศ
๙๖ บทบรรณาธิการ : เมื่อเดือดร้อน จะให้ใครช่วยดี? 
 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 175 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
ลำดับเรื่อง : สำนักสื่อสารองค์กร มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 100 หน้า

ขนาดไฟล์ 10MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร