หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ 100ปี คุณยายอาจารย์ ประวัติ ปฎิปทา อานุภาพ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำนำ

         เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ยังทรงคุณค่าต่อปัจจุบันและอนาคต  "คุณยาย"  หรือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง เป็นต้นแบบของบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในขีวิต ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย บุญสถานแห่งการสร้างบารมีของมหาซนจากทุกมุมโลก และเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการทำให้วิชชาธรรมกายเผยแผ่ไปดับทุกข์ในใจของชาวโลก ทำ ให้ชาวโลกได้รู้ว่า "เราเกิดมาสร้างบารมี"

          คุณยายมิได้เพียงหว่านเมล็ดพันธุแห่งความดีงามลงในใจของผู้คน.เท่านั้น แต่ท่านยังติดตามดูแลให้กล้าต้นน้อยเจริญงอกงามเติบใหญ่ด้วยความรักและห่วงใยตลอดไป แม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม

           คุณธรรมความดีงามของคุณยายเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการสร้างความดีของศิษยานุศิษย์มาจนทุกวันนี้ ในวาระครบ ๑๐๐ ปีของคุณยาย พระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมซโย) จึงมีดำริให้สร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก เป็นมหานุสรณ์แด่คุณยาย ผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย เพื่อบูขาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน

..ไม่มีอดีต ก็ไม่มีปัจจุบัน
..ไม่มีท่าน ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย

 

สารบัญ

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ๔
คุณยายผู้ทรงคุณวิเศษ ๑๗
คุณยายผู้ทรงคุณธรรม ๕๑
จริงตัวเดียวสำเร็จทุกอย่าง ๖๗
พระเจดีย์เคลื่อนที่ ๗๓
บรรณานุกรม ๗๘

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ 100ปี คุณยายอาจารย์ ประวัติ ปฎิปทา อานุภาพ
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 82 หน้า

ขนาดไฟล์ 22MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 22MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -9
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล