หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ง่ายแต่ลึก3 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ngie_tae_luek3.jpg

คำนำ
       หนังสือธรรมะหลายเล่มอ่านแล้วทึ่ง
       ชื่นชมในภูมิปัญญาของท่านผู้รจนาหนังสือนั้นๆ ทึ่สามารถแจกแจงหมวดธรรมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
        หนังสือธรรมะหลายเล่ม อ่านแล้วมีความเข้าใจ สามารถนำ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
        แต่หนังสือธรรมะบางเล่ม อ่านแล้วให้อรรถรสของการเข้าถึงธรรม สัมผัสได้ถึงรสชาติเอร็ดอร่อยดุจดั่งสุธาโภชน์รสเลิศ อันสามารถนำไปสู่ทึ่พึ่งอันประเสริฐได้
        หนังสือ "ง่าย..แต่..ลึก เล่ม ๓" ทึ่ท่านกำสังอ่านนี้คณะผู้จัดทำหวังจะให้ท่านผู้อ่านได้รับดุณค่าทุกแบบทุกแนวทาง ทั้ง
ได้ความรู้ธรรมะทึ่อธิบายได้อย่างง่ายๆ ชัดเจนทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถสัมผัสถึงรสแห่งธรรม
สมดังชื่อหนังสือ "ง่าย..แต่..ลึก"
         อย่างไรก็ดาม คณะผู้จัดทำขอยืนยันว่า แค่อ่านจากหนังสือเท่านี้ยังไม่เพียงพอ หากจะด้องลงมือประพฤติปฏิปัติ
ด้วย เพราะอาหารแม้จะรสเลิศเพียงใดก็ตาม หากผู้บริโภคไม่เคี้ยวไม่กลืนก็ยากจะได้รับรู้รสชาติและความอิ่มอร่อยของอาหารนั้นๆ นั่นเอง
          พร้อมกันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมไฟล์เสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงฟอธัมมชโย) จากในหนังสีอเล่มนี้มาบันทึกไวในแผ่น CD เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของทุกท่านจะได้นำไปศึกษา ทบทวน และประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป
         ขอกราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ
คำนำ ๔
คำปรารภ ๘
สารบัญ ๑๐
๑. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม ๑๕
๒. คลายความผูกพันใจจะอยู่ก้บตัวเข้าสู่ภายใน ๒๓
๓. ตำแหน่งแห่งความสมปรารถนา ๓๗
๔. ฐานที่ ๗ ที่เกิด ดับ หลับ ตื่น ๕๑
๕. สิ่งดีๆ เริ่มตันที่ใจหยุด ๕๗
๖. บริกรรมนิมิดและบริกรรมภาวนา ๗๓
๗. นึกได้ก็เห็นได้ ๘๙
๘. หยาบให้ตรึก ละเอียดให้แตะ ๑๐๓
๙. ต้องสบายทุกขั้นตอน ๑๑๓
๑๐. อย่ากดลูกนัยน์ตา ๑๑๙
๑๑. ต้องฝึกบ่อยๆ ให้ชำนาญ ๑๒๕
๑๒. อุปสรรคและหลักวิชชาในการปฏิบัติธรรม .... ๑๓๑
๑๓. รู้จักดวงธรรมและนิมิตเลื่อนลอย ๑๓๙
๑๔. นิมิตเลื่อนลอย...หลุมพรางของพญามาร ๑๕๙
๑๕. หลักวิชชาใจหยุดนิ่ง และอาการตกศูนย์ ๑๖๗
๑๖. สุขใดๆ ก็ไม่เท่าเข้าถึงพระธรรมกาย ๑๗๕
๑๗. อวิชชา ๑๘๓
๑๘. ใจหยุดหลุดพ้นทุกข์ ๑๙๓
๑๙. อย่าเป็นใบลานเปล่า ต้องเข้าถึงธรรมให้ใต้ ๒๐๓
๒๐. บ่มอินทรีย์ ๒๒๑
๒๑. ง่ายแต่ลึก ๒๒๗


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ง่ายแต่ลึก3
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิตะวันธรรม   จำนวนหน้า 227 หน้า

ขนาดไฟล์ 4MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล