หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 176 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 176 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๖
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๖๖ สร้างปัญญาเป็นทีม : ตอนที่ ๗ พระสารีบุตร : ต้นเเบบการหมุนธรรมจักรเป็นทีม(ต่อ)

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวิธีบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรอย่างไร
๗๔ ข้อคิดรอบตัว: ธรรมะกับเสียงเพลง
๙๐ ฝันในฝัน : คนอัศจรรย์ทำสิ่งที่เหนืออัศจรรย์
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ ทบทวนบุญ : อาสาฬหบูชา วันธรรมจักรอัศจรรย์ 
๑๘ เคลียร์ข่าววัด : ทำไม...ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์?
๒๔ รายงานพิเศษ : ธารน้ำตาเหือดหาย เมื่อธารน้ำใจหลั่งริน
๒๘ สร้างคนให้เป็นคนดี : "บวชเพื่อฝึกฝนกายใจ..ในพรรษาเเห่งการบรรลุธรรมาภิสมัย"
๓๔ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ(ตอนที่๒๕)
๔๐ บุญพิเศษ : พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑๑๑วัด ในจิตตะกอง บังกลาเทศ ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา
๔๖ ลูกหลวงพ่อ : มาด้วยใจ อยู่ได้ด้วยรัก
๕๔ บทความน่าอ่าน : ลังกาทวีป ประทีปพุทธรรม (ตอนที่๑)
๖๐  ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๖๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๖๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต  : จิตใจโพธิสัตว์
๗๘ อานิสงส์เเห่งบุญ : ผลบุญเป็นอจินไตย
๘๒ DOU ความรู้สากล : เเนวคิดการสร้างพระเจดีย์
๘๖ พลังบุญสวดธรรมจักร : พลังบุญสวดธรรมจักร ยิ่งสวดยิ่งดี
๙๘ ข่าวบุญในประเทศ / ต่างประเทศ
๑๑๒ บทบรรณาธิการ : เมื่อหมดบุญ เเม้อยากทำบุญ..ก็ยังทำได้ยาก


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 176 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
ลำดับเรื่อง : สำนักสื่อสารองค์กร มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 106 หน้า

ขนาดไฟล์ 7MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร