หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่เล่ม2 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
          โลกต้องการความสว่างจากดวงตะวันและจันทรา ฉันใดชีวิตของผู้คนในโลกนี้ก็ต้องการความสว่างแห่งธรรมจากผู้รู้ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น ฉันนั้น  คำ สอนของหลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) คือ ธรรมะอันลึกซึ้งและทรงคุณค่า ที่ท่านกลั่นกรองออกมาด้วยถ้อยคำ ที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีความแจ่มแจ้งชัดเจน เปี่ยมไปด้วยข้อคิดและช่วยตอกย้ำสัมมาทิฐิให้แก่ทุกคนที่สำ คัญหากใครนำ ไปใช้ในการดำ เนินชีวิตจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
      ด้วยเหตุนี้ ทีมงานจึงนำ โอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านให้ไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเรียบเรียงเป็นตอน ๆ และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ในบล็อกชื่อคำ สอนคุณครูไม่ใหญ่ ซึ่งสามารถติดตามได้จาก https://dhamma01.blogspot.com นอกจากนี้ยังคัดสรรและจัดหมวดหมู่ธรรมะนำ มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการในวาระสำ คัญต่าง ๆ อีกด้วย
         หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำ สอนคุณครูไม่ใหญ่ จะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ทุกท่าน ประดุจแสงแห่งธรรมที่นำ ชีวิตไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ดีงาม เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าสมกับที่มีบุญได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาที่แผ่ร่มเงาให้เราร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้

สารบัญ
รู้จริงเรื่องชีวิต
โลกในอุดมคติมีจริงหรือ?14
นรกสวรรค์มีจริง พิสูจน์ได้16
จิ้งหรีดน้อย..มึนหัวหรือยังเจ้า?20
บทสรุปงบดุลชีวิต24
ปรโลกมีจริง26
เรามีระเบิดเวลาอยู่ในตัว..คนละหลาย ๆ ลูก !28
ศึกชิงภพ30
ทำไมเราต้องรักษาใจให้ใส ๆ34
เลือกอาชีพให้เป็น36
วิธีแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด38
ทำไมคนเราถึงแตกต่างกัน?42
มนุษย์เหมือนหุ่น..ให้บุญและบาปเชิด44
อานิสงส์แห่งบุญ46
ถ้าบุญไม่ถึง ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ50
ให้รวยก่อนแล้วค่อยมาทำบุญ !52
ทำบุญเยอะแล้ว..ขอพักแป๊บ54
ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อย ๆ (๑)56
ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อย ๆ (๒)58
อย่าเบื่อสร้างบุญ60
เราใช้บุญเก่าทุกวัน62
ความทุกข์ของนักบุญ !64
ทำบุญแล้วอธิษฐาน..เป็นการค้ากำไรเกินควรหรือไม่?70
เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา76
อย่าวางเงียบ ! ถ้ารักสงบตอนนี้ ต่อไปจะไม่สงบ78
วัดพระธรรมกาย..ไม่ใช่นิกายใหม่80
พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน84
วิชชาธรรมกาย86
วัดพระธรรมกาย..พุทธดั้งเดิม ไม่ใช่นิกายใหม่96
วอนสื่อมวลชนได้โปรดอย่าทำลายหัวใจชาวพุทธ100
วิบากกรรมสื่อเสี้ยม บิดเบือน ทำลายพระพุทธศาสนา108
เรารักพระพุทธศาสนา112
เราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้116
ใครบอกว่าวัดพระธรรมกายไม่ทำสังคมสงเคราะห์?118
แก่นสารของชีวิตอยู่ที่ไหน?124
สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด126
เราเกิดมาเพื่อการนี้128
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร?130
เข้าถึงธรรม..ไม่ยาก132
ความสุขแท้จริง..อยู่ในตัว134
ใจหยุด ใจนิ่ง..เข้าถึงบรมสุข136
ใจหยุดนิ่งได้อานิสงส์ไพศาล138
จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้140
คือ..ความเรียบง่ายภายใน142
อย่าประมาทในชีวิต144
ความแข็งแรงมีไว้สร้างความดี146
ยกใจให้สูง148
ฝึกใจให้คิดแต่เรื่องดี ๆ กันดีกว่า150
ทุกภารกิจ ฝึกจิตได้152
ภารกิจกับจิตใจไปด้วยกัน154
“สัมมาอะระหัง” กลั่นใจได้156
ทางรอดของมนุษย์158
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น161

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่เล่ม2
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 171 หน้า

ขนาดไฟล์ 30MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 30MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 10
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล