หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 186 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 186 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๖
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
e-mail : [email protected] www.kalyanamitra.org / www.dhammakaya.net

สารบัญ


๐๒ ทบทวนบุญ : ปีติเบิกบานใจ ๖ บุญใหญ่วันวิสาขบูชา
๓๐ สร้างพระให้เป็นพระเเท้  : ชีวิตเเละจิตใจขออุทิศให้พระพุทธศาสนา
๓๖ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ(ตอนที่๓๕)
๔๒ ดับไฟใต้ : พิธีถวายสังฆทานเเด่คณะสงฆ์ ๓๒๓วัด ปีที่๑๔ ครั้งที่ ๑๓๔
๔๔ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๔๘ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๐ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : สิ่งที่ผู้รู้สรรเสริญ
๕๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : การศึกษาธรรมจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไร?
๕๖ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา(ตอนที่๖)
๖๘ บทบรรณาธิการ : คุณสมบัติของผู้ศึกษาวิชชาธรรมกาย
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 186 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 64 หน้า

ขนาดไฟล์ 29MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 29MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร